Пауловния (Paulownia)-Изумруденото дърво Elongata

Резитба на пауловнията – Разсадници Елит

Подрязването на пауловнията се състои в премахване на пъпки и странични клони с цел повишаване на растежа и израстване на по-качествени стъбла.
Още след засаждането дървета се режат на 2-3 см над почвената повърхност. Това е задължително,ако пауловнията се използа за добив на дървесина.Младите дръвчета пауловния,а и всички други израстват точно под мястото на отреза и ако дървото (след саденето му) се отреже по-високо (80-90 см.) ще се получи изкривяване на стъблото,чепове, които ще влоши качеството на дървесината.Също така с по-силните (дълбоки) резитби се постига по-мощно стартиране и по-бързо израстване на фиданките пауловния.

Резитба на пауловнията през вегетацията.(Лятна резитба на пауловнията)
Важно е да се реже редовно,периодично приблизително на всеки 6-8 седмици по време на вегетация. Закъснението на резитбата води до бъдещи загуби на ценната дървесина тъй като пауловнията е силнорастяща и  развива големи клони и лакомци в кратък период от време.
Подрязването трябва да започне веднага след като дървото започне да развива лакомци (филизи).
В пазвите на страничните клонки има пъпки от който израстват филизи.
Премахването на тези пъпки или филизи, е добре да се извърши преди те да станат с дължина 5-6 см.тъй като те са по-лесни за отстраняване, и сгъстяването е сведено до минимум.Премахват се докато се постигане желаната височина  на ствола.Подрязването и филизенето се извършва по няколко пъти,особено през първите 2-3 години.
При всички резитбените операции, най-малко 30% от общата дължина на дървото (от върха надолу) не трябва да се реже.Винаги се поддържат най-малко 10-12 основни листа.
При резитба на клонките се внимава отрезът да е гладък,в противен случай ще отнеме повече време зарастването му и ще изложи дървото на гъбни инфекции за по-дълъг период,което може да доведе до намаляването на дървеният материал и влошаването на качеството му.Използането на остри инструменти за бързо и чисто рязане е задължително.

Зимна резитба на пауловнията.
Подрязване през есенто-зимният период се препоръчва за по-старите дръвчета. След като дърветата влязат в покой и листата укапят (след падането на слана) е по-лесно да се идентифицират долните клони,които са били пропуснати по време на резитбите през вегетацията.

С две думи:
За получаване на изправено,гладко без чепове стъбло се изрязват  периодично  долните листа и се премахвт всички лакомци (филизи).Режат  се до постигане на желаната височина  на ствола.

Оборудване за резитба на дървета включват:
Обикновенна лозарска ножица
Телескопична ножица
Обикновен трион
Телескопичен трион
Остър джобен нож (за първата година от растежът на дървета)
Този текст е защитен с авторски права,при използването му посочете източника:(Овощен разсадник „ЕЛИТ“http://www.razsadnik-elit.com )

Advertisements

Създаване на насаждение (плантация) от Пауловния (Paulownia)

При създаване на насаждение (плантация) от Пауловния (Paulownia) трябва да се вземат в предвит някой много важни фактори:

– Вида на почвата
– Начин на напояване
– Типа на насаждението
– Разстояния на засаждане и схема
– Пред-посадъчна подготовка на площите
– Доставка и съхранение на посадъчния материал
– Срокове и начини на засаждане

Избор на място. Това трябва да планирате предварително,преди да пристъпите към създаването на плантацията. Изборът означава, че трябва предварително да познавате особеностите на мястото като изложение, релеф, почва, киселинност на почвата, надморска височина, подпочвени води и др. От всички изброени фактори най-голямо значение има киселинноста на почвата.

Почва – Пауловнията (Paulownia) е сравнително непретенциозна към почвата.Подобно на повечето дървета се развива най-добре на дълбоки, добре отводнени почви с добра аерация и рН над 5,5.Необходимо е дебелината на почвата да е най-малко 1 м.Ако почвите са скалисти, тежки, или много пясъчни, могат да се подобрят с добавяне на компост,оборски тор  или други материали внесени при засаждането.Адаптивноста да расте в бедните почви прави пауловнията идеална за засаждането й на места където другите овощни и дървесни видове не стават.Пауловния не понася кисели почви. Добавянето на торове по време на растежа чрез поливна система и помага за по-добри добиви и качество на дървесината.

Климат – Пауловнията (Paulownia) се отглежда успешно по целия свят в плантации в широк спектър от климатични зони. Температурният диапазон в който растението се развива добре е доста широк – от –22-23°С до +43 °C. Това прави Пауловнията изключително подходяща за отглеждане й в нашата страна.Пауловнията е светлолюбиво растение. Високата слънчева радиация през лятото е гаранция за бърз и правилен растеж.Не понася засенчване.
Расте най-добре на защитени от много силни ветрове място.

Вода – Особено важно за пауловнията е поливането на насаждението в началото след садене и през периода на силен растеж.Годишни валежи от 500 до 2000 mm най-вече през пролетта и лятото благоприятстват доброто развитие на пауловнията.Видът не е толерантен към продължителни засушавания или силни преовлажнявания.

Предпосадъчната подготовка се изразява в следното:
1.Мястото се почиства от големи камъни,храсти или стари дървета ако има такива.Ако се използват хербициди за ликвидиране на треви като балур и троскот следва да се прилагат 6-8 седмици преди засаждането на пауловнията.Това е особено важно с цел да се избегнат остатъчните количества от хербецидите в почвата и загиване на фиданките от пауловния.
2.Риголване – дълбока оран.
След почистването на мястото, предвидено за засаждане с дръвчета от пауловния, същото трябва да се риголва (изоре на дълбочина 80-100 см). Целта е както да се унищожат коренищата на плевелита,така и да се обработи добре самата почва,имайки в предвид че кореновата система на пауловнията прониква и се развива на по-голяма дълбочина от другите дървета.
3.Заравняване.
След риголването мястото трябва да се изравни,което в последствие улеснява почвените обработки и поливането на насаждението.Заравняването най-често се прави с грейдер.
4.Маркиране на мястото.
С маркирането се очертават редовете и се определя мястото на дърветата вътре в реда.Маркирането се извършва като по двете срещуположни страни с дървени колчета се маркират междуредовите растояния,най добре с тел.След това между двете срещуположни колчета се опъва друг тел или неразтегливо въже,което предварително е маркирано с възел или боя,които маркери ще посочат мястото на фиданките вътре в реда.До маркираните места на тела се забиват колчета (по дължина на целият ред).След това телът се премества на съседният ред и отново местата на дръвчетата се маркират…..
5.Схема на засаждане на пауловнията (Paulownia).
При схема 5 x 4 м – 50 бр./дка.
При 4 х 3 м – 80 бр./дка.
при 3 x 3 м -116 бр./дка.
6.Изкопаването на дупките.
След маркирането на мястото следва изкопаването на посадъчните ямки, за което се използва техника, оборудвана със свредел с диаметър минимум 60 см. Желателно е дълбочината дя е минимум 1 м.Ямките могат да се изкопаят и с багер….
След изкопаване на посадъчните ямки следва Засаждане на пауловнията.
Саденето на пауловнията започва след приклучване на вегетацията и окапването на листата.Засаждането по нищо не се отличава от засаждането на другите видове дръвчета.Дълбочината на засаждане е същата на която пауловнията е била в разсадника.
Поливането на пауловнията след засаждане е важно условие за доброто прихващане на дърветата.
Полива се с минимум 30-40 литра вода на дърво.През първите 1-2 месеца насаждението се полива през 8-10 дни (в зависимост от почвената влажност и падналите валежи).
Този текст е защитен с авторски права,при използването му посочете източника:(Овощен разсадник „ЕЛИТ“- http://www.razsadnik-elit.com )

Засаждане на Пауловнията (Paulownia)

Засаждането на Пауловнията не се отличава съществено от засаждането на другите видове дръвчета.Копаят се по-дълбоки от нормалното,което позволява на нови корени да проникнат по-лесно и по-дълбоко…
Саденето на пауловнията започва след приклучване на вегетацията и окапването на листата,обикновено от началото на месец ноември до средата на месец април.В по-северните райони на страната е желателно пауловнията да се засади след преминаването на големите зимни студове.
Когато почвата е по-тежка, гли­неста, студена и неплодородна, ямките трябва да са по-ши­роки и по-дълбоки. Големината им трябва да позволява свобод­ното разполагане нa корените без прегъване, сбиване или преплитане.   На дъното на дупката се поставя рохка почва,6-8 кг. угнил оборски тор и по 80-100 гр. суперфосфат и калиев сулфат,които се рзмесват много добре.По време на самото засаждане ко­рените на дръвчетата се покри­ват с влажна слама, сено, чува­ли или пръст, за да се предпа­зят от директното облъчване отслънчевите лъчи. Подготовкатана корените се състои в отстра­няване на засъхналите, силно наранените или счупе­ните. Реже се до здрава тъкан, отрезите се правят гладко.Минералните то­рове не трябва да са в контакт скореновата система.Това се постига като между внесените изкуствени и естествени торове се внася около 3-5 см.поча от горният почвен слой,който се явява като слой изолация,разположен между корените и торовете… Дълбочината на засаждане е същата на която пауловнията е била в разсадника.
Поливане на пауловнията след засаждане.
Обилното поливане след засаждането на пауловнията е от съществено значение за доброто прихващане и стартиране на младите фиданки.При първата поливка трябва да се „изгони“ целият въздух между корените.Може да го постигнете само с обилно поливане-минимум 30-40 литра вода на дърво.През първите 1-2 месеца насаждението се полива през 8-10 дни (в зависимост от почвената влажност и падналите валежи).
Използването на течни торове веднъж месечно през първият вегетационен сезон значително подобрява доброто развитие и растежът да дръвчетата пауловния.
Този текст е защитен с авторски права,при използването му посочете източника:(Овощен разсадник „ЕЛИТ“- http://www.razsadnik-elit.com )

Предназначение на Пауловнията – http://www.razsadnik-elit.com

Пауловнията е едно от най-бързорастящи дървета в света,на което всяка една част се използва – цветове,листа,дървесина.От листа се прави хубав чай.Цветовете са медоносни,(по-голямата част от мед в

Пауловния дърво

Пауловния дърво

Китай е от дървото Paulownia) красиви са,ароматни и в някои страни вкусно допълнение към салати.
Най-често пауловнията се използва за добив на дървесина.
Дървесината се използва за направата на заготовки,фасети, корнизи, мебели,дограми,сглобяеми къщи, хартия, биогориво,музикални инструменти, шперплат,декоративни облицовки,венециански щори и платна, гаражни врати,щори,за фурнир,шперплат и в други индустрии.
Поради ниското си тегло – (1/3 от теглото на дъба и 1/2 от теглото на Бор-Чам) и здравина,дървесината от пауло

вния е важен елемент в морското строителство, самолетостроенето,при направата на камиони, влакове, автобуси,дъски за сърф,палети, щайги.Използва се като интериорен материал в автомобилостроенето.
Дървесината на пауловнията е силно устойчива на напукване и деформиране. Тя е сравнително мека и се нуждае от много по-малък натиск при забиване на пирони и поставяне на винтове (без да се напуква).Поради тази причина е предпочитана при дърворезбарството. Гладка повърхност при шлифоване се постига много по-бързо и лесно отколкото при други с по твърда дървесина.Има ниско съдържание на смола.Тя изсъхва лесно.Изсушаването на въздух (на открито) отнема не повече от 30-50 дни.В камери при висока температура се изсушава за 24 часа до(10% – 12% съдържание на влага) без изкривяване,напукване и усукване.Дървесината е устойчива на дървояди!
Дървесината на Пауловнията е изключително подходяща за външни облицовки.

Пауловния разсад

Пауловния разсад

Сглобяеми къщи изработени от Paulownia са с висока стойност на изолация -2 пъти по устойчив от това на другите видове дървесина.Възпламеняването и при около над 400 градуса по Целзий го прави дърво с много висока пожароустойчивост.. Дървесината е с висока устойчивост на гниене.
Дървесината е лека с красив външен вид.Поема добре най-различни видове оцветители и лакове и може с лекота да се имитират други дървесни видове. http://www.razsadnik-elit.com
Пауловния и озеленяване.
Пауловнията често се използват за озеленяване и залесяване.Когато става въпрос за подобряване на качеството на въздуха,Paulownia е на първо място! Тя е „завод“ за улавяне на въглерода и отделяне на кислород.Дърветата пауловния пречистват въздуха и служат като бариера против шума.
Засажда се в градски и промишлени райони,паркове,дворни и градински терени.Цъфти  красиво с лек аромат на лавандула и продължава 6-8 седмици – началото на пролетта-април и май с бри

лянтен бледо виолетов цвят.Листата на пауловнията са големи, с овална до широко-сърцевидна форма с размери от 70-80 см.(понякога до 1 метър).Осигурява сянка още през втората година след засаждането.Буйни и екзотични листа осигуряващи плътна и прохладна сянка и микроклимът при който темперетурата е с 1-2 градуса по ниска от околната през деня.

Пауловнията – ползи за околната среда.
Големите леко овласени листата на Paulownia изиграят много голяма роля в пречистването на прах и CO2.Пауловнията се е превърнала в основен дървесен вид за залесяване в много промишлени центрове в континенталната част на Китай, Сингапур и САЩ, където прах и замърсяването са сравнително по-сериозни. За сравнение, във въздуха съдържанието на серен диоксид в районите където Пауловнията е широко отглеждана е 0.16 % и 1.41 % където не се.

Пауловния предназначение

Пауловния предназначение

Дървото пауловния може да живее от 80 до 100 години.
Всеки декар засадена пауловния усвоява 13 тона CO2 (въглероден двуокис) за една година. Всяко дърво освобождава около 12-13 кг. на кислород на ден.
Дърветата пауловния предотвратяват ерозията на почвата (Корените на Пауловнията достигат голяма дълбочина и ширина) и подобряват качеството на подпочвената водата. Засадени до потоци,реки и язовири,същите стават по-подходящ за развъждане на риба и други водни видове.По този начин стабилизират почвата и предотвартява ерозията.
Всяко дърво може да абсорбира 24 галона на отпадъчни води на година.
Пауловният пречиства отпадните води от хранително-преработвателните предприятия и от канализациите.Отпадъци от свинеферми и птицеферми е най-добрият тор за дърветата и на свой ред могат да се засаждат иминно и там,при което значително ще се намали разпространението на не

приятните миризми.
Корените поглъщане нитратите,тежките метали,замърсители и други елементи от плитките и дълбоки подпочвени води.
Paulownia с успех може да се отглежда засолени почви и терени,където други дървета няма да оцелеят.Бързото понижаване на подпочвените води отново ще подобри състоянието на почвата.
Дърветата от пауловния с голям успех могат да се използват като ветрозащитен пояс.

Пауловнията като Фураж за животни.
Листът съдържа 18-20% протеин,богати са на въглехидрати и минерали, и имат високо съдържание на азот.
Листата на пауловнията са със сходна хранителна стойност,като Люцерната и са подходящи за съчетаване с пшенична слама или сено за хранене на животни-овце или кози,едър рогат добитък.Може също да бъдат заорани в почвата (зелено торене).
Пауловнията намира приложение и в горското стопанство,като е решен проблема с бавното израстване на дърветата в залесените участъци. Пауловнията само за една година достига на височина няколко метра и в рамките на 6-8 години е напълно развито вече дърво, което обикновено отнема над 20 години на другите дръвчета използвани за залесяване.

Защо Пауловния ?

Пауловния предназначение

Пауловния използване

Бързият растеж на това дърво го прави идеален за инвестиционни цели и за разлика от повечето дървесни насаждения реколтата се прибра повече от един път през живота на растението. Способността на дърво да се възстанови след отрязване на стъблото означава, че няколко култури могат да се събират след едно засаждане !!!
Paulownia може да се реже от пет до седем години след засаждането и.
Отлично съотношение тегло-якост.
Използването на дървесината буквално във всеки отрасъл.
С 20% до 30% по-бърза възвръщаемост на вложените средства в сравнение с тези вложени при други дървета за добив на дървесина.
Този текст е защитен с авторски права,при използването му посочете източника:(Овощен разсадник „ЕЛИТ“- http://www.razsadnik-elit.com )

Какво е Пауловния (Paulownia)Разсадници Елит

Пауловнията (Paulownia),(сем. Scrophulariaceae) включва няколко бързорастящи видa с ценна дървесина – P. elongata, P. tomentosa, P. fortuneii, P. australis, P. fargesii, P. albiphloea, P. catalpifolia, P. taiwaniana и P. kawakamii. Видовете произхождат от Югоизточен Китай, където се отглеждат в продължение на векове (3000

Пауловния (Paulownia)- дърво

Пауловния (Paulownia)- дърво

години).Най-застъпени са Paulownia tomentosa, Paulownia elongata.
Пауловнията е широколистно,бързорастящо дърво използвано най-вече за добив на дървесина. За 8-9 години дървото достигат до 13-15 м височина,а стъблото – диаметър 30-35 см.
Кората на пауловнията е от сиво-кафяв до тъмно кафяв цвят. Те е тънка, редувана от глатка с леко грапава повърхност.
Листата на пауловнията са големи, с овална до широко-сърцевидна форма с размери от 70-80 см. (понякога до 1 метър) в диаметър,приличащи на „слонски уши“.Буйни и екзотични листа осигуряващи плътна и прохладна сянка.Младите листа са леко мъхести, както от горната така и от долната страна,а по-старите само отдолу.При младите дървета листата са с дълги дръжки и назъбени краища. Листа на по-старите дървета са по-малки, с гладки или вълнообразни ръбове.

Пауловния (Paulownia)- цветове,дърво

Пауловния (Paulownia)- цветове

Цветовете на пауловнията се появяват преди листата и цъвтежа продължава 6-8 седмици.

В началото на пролетта-април и май дърветата цъвтят с брилянтен бледо виолетов цвят, които приличат на каскадните орхидеи и лавандулата. Цветовете са с приятен аромат.Дръвчетата от пауловния в тоз

и период са изключително красиви.
Плодът на пауловнията е зелена капсула,яйцевидна, заострена 3-4 см дълъга и 2.5 см в

диаметър.Разделена на четири отделения,които могат да съдържат около 2000 семена.Едно голямо дърво може да произведе до 20 милиона семена на година.Семената са малки, плоски, крилати тежащи около 0,17 мг.Капсулите узряват през есента – септември и октомври,изсъхват,покафеняват и остават прикрепени на дървото през цяла зима.
Пауловнията е едно от най-бързо растящите дръвчета. Тя може да нарасне до 4 метра още на първата година след садене при добро отглеждане! Като зряло дърво достига до 15-20 метра.
Диаметърът на ствола може да достигне 1.2 m.
С успех може да се отглежда както и в равнини,така и полупланински или планински райони.

Пауловния (Paulownia)- семена,дърво

Пауловния (Paulownia)- семена

Практически нищо от дървото пауловния не се изхвърля.Използва се както ствола за дървесина,така и листата,и цветовете.
-Заради изящният си вид, дървото е подходящо за декорация на паркове дворове и градини.
-Красивите цветове са и медоносни.Медът от пауловнията многократно превазхожда акациевия.Особено полезен е при проблеми с белите дробове, храносмилателната система и горните дихателни пътища.Цветовете се използват и в парфюмерията.
-Листата на пауловнията се използват като фураж за животни.Листът съдържа 18-20% протеин и имат високо съдържание на азот.Използва се също и за направата на чай.

-Най цената суровина от пауловнията е дървесината.От 1 дърво на 7-8 година може да се добие до 1 м3 дървен материал с мн.добро качество.Използав се за направата на мебели,врати, корнизи,музикални инструменти, сглобяеми къщи, хартия,венециански щори, платна, биогориво. Използва се още в самолетостроенето, морско строителство, автомобилостроенето и мн.др.
Дървесината получена от пауловнията е много лека-почти 1/3 от теглото на дъба и 1/2 от теглото на бор.
Здравината и липсата на дефекти я прави предпочитана пред много други.Тя е жилава и устойчива угъване и усукване.Не се напуква при сушене и пробиване.
Трудно апсорбира вода – устойчива на гниене.
Притежава много добри топло и шумоизолационни качества.
Сушенето е лесно-за 40-60 дни при обикновенни условия,в пещ за 24 до 48 часа.
Не случайно е наречено Дървото на бъдещето.

Имайки впредвид идеалните условия за отглеждането му,:
1. Добре дренирани почви песъчливи почви
2. рН на почвата от 05 до 08
3. Сравнително богати на хранителни вещества почви
4. Валежи от 500 мм до 2000 мм
5. Темперетури от минус 22–25°С до +45°C.
6. Надморска височина до 1200-1300 метра
можем да кажем че нашата стране е идеално място за отглеждането на дървото пауловния.
Този текст е защитен с авторски права,при използването му посочете източника:(Овощен разсадник „ЕЛИТ“- http://www.razsadnik-elit.com )

Облак от етикети